esmaspäev, 1. juuli 2013

AASTA LIND 2014


Foto: Ingmar Muusikus

Möödunud nädalavahetusel kuulutati Eesti Ornitoloogiaühingu suvepäevadel välja aasta lind 2014, kelleks on jäälind. Kuigi jäälind on Eestis üsna vähearvukas, on ta välimuse poolest tuntud ja armastatud linnuliik. Meie looduses eksootilise ja erakordse sinise seljasulestiku tõttu kutsutakse teda põhjamaade kalliskiviks ja samal põhjusel on ta ka fotograafide üks lemmikuid. Eestis pesitseb 50-300 paari jäälinde. Arvukuse suur kõikumine tuleneb külmadest talvedest, mis on neile hukatuslikud. Jäälind elutseb peamiselt jõgede ja ojade ääres ning toitub väikestest kaladest. Oma pesakoopa uuristab ta enamasti veekogu kaldasse. Ühe suvega võib jäälind üles kasvatada mitu pesakonda. Kõige tuntumad jäälinnu pesitsuskohad asuvad Kagu-Eesti liivakivipaljanditega jõgedel. Talveks jääb Eestisse arvatavalt kuni sada lindu. Jäälind kuulub kaitstavate loomaliikide II kategooriasse ning Euroopa Liidu nn linnudirektiivi I lisasse.
Jäälinnu aastal on lisaks selle linnuliigi tutvustamisele kavas tema leiukohtade kaardistamine ja arvukushinnangute täpsustamine, pesitsusökoloogia uurimine jm. Tähelepanu pööratakse ka vooluveekogude
muule linnustikule.
Eesti Ornitoloogiaühing valib aasta lindu alates 1995. aastast ning jäälind on järjekorras kahekümnes. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi selle liigi uurimise ja kaitse tegevustesse. Käesoleva aasta linnu nurmkana ja varasemate aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/aastalind.