reede, 14. märts 2014

TERE KEVAD

Ka sel aastal võtame osa üleeestilisest projektist "Tere kevad". Järgnevalt korraldajate kiri osalejatele.

Kõigepealt: vaatlused ei ole võistlus! Tähtis pole näha/kuulda kevadekuulutajaid esimesena, vaid meie kevadiste loodusvaatluste peaeesmärk on ühiselt selgeks õppida võimalikult palju meie naabruses elavaid linnu- ja taimeliike. Kusjuures oluline on, et kevadekuulutajaid näeksid/kuuleksid võimalikult paljud osalejad. Nii jäävad nad ka kõigile meelde.

Vaatluste kaugus koolist asukohast ei tohiks ületada 20 km. Kuna vaatlused on seotud teie kooli asukohaga kaardil, siis kõige õigem on teha vaatlusi võimalikult kooli lähedal, et meie suur ühine fenoloogiaalane teadustöö oleks võimalikult täpne. Lugege hoolikalt juhiseid vaatluste kohta iga liigi kirjelduse juurest.
Kuldnoka ja metsvindi puhul on kindlasti vaja kuulda neid laulmas. Need kaks liiki talvituvad Eestis vähesel arvul ja ainult laul on see, mis eristab rändelt saabunud, seega kevade arenguga seotud isendeid talvitujatest.
Pajud veel ei õitse. Ootame tolmukaid ja emakaid; õpime selgeks, et pajudel on emasõied ühel ja isasõied teisel taimel - neil liikidel on isas- ja emastaimed. Õitsemisena saame kirja panna ükskõik kumma, kas emase või isase taime õied, kui pajuurvale on ilmunud pikad kollase tipuga tolmukad või on avanenud rohelised emakad. Meie veebis (paju kirjelduse juures) on näha animatsioon sellest, kuidas pajude urvad avanevad ja millal algab tegelik õitsemine. See on siis kui isastaimedel kollased tolmukad urbadest väljuvad ja emastaimedel rohelised emakasuudmed paistma hakkavad. Praegu on pajude urvad veel oma hõbedastes villakasukates pakaste eest peitunud ja kevadet ootamas.
Meie vaatlusi jälgivad teadlased ja ajakirjandus. Siin on hea võimalus õppida teadusliku tööga seotud vastutust andmete õigsuse eest. Olgem täpsed ja veendunud - see tagab ka taimede ja lindude äratundmise täpsuse, mis ongi põhiline eesmärk. Fenoloogilised vaatlused, ehk aastaaegade vaheldumise jälgimine looduse märkide järgi ei ole võistlus, sest ei saa näha lindu või taime enne tema tegelikku ilmumist. Võistelda saame fotokonkursil ja viktoriinil nagunii. Vaatlused on võistlus pigem täpsuse ja usaldusväärsuse peale. Kui on tegemist liigi esimese vaatlusega sel kevadel, siis oleks korraldajaile abiks kui vaatlejad saadaks selle kohta kirja Foorumisse kevadvaatluste peatükki, võimalusel koos fotoga.
Taimi on hea õitsemas vaadelda nende kasvukohas. Ei ole mõistlik tuua neid metsast klassi teistele vaatamiseks. Tuleks minna kõik koos neid looduses vaatama.
NB! Näsiniin on väga mürgine taim ja tema murdmine võib tuua kaasa tõsiseid tervisekahjustusi.
Kõik kevadevaatlused, mis on väärt jagamist teiste kevadeotsijatega, kuid ei mahu meie kevadekuulutajate nimekirja, on oodatud Foorumisse kevadmuljete teema alla, kuhu saab saata ka küsimusi, pilte, nõuandeid ja uudiseid teistele kevadeotsijatele. Kui on mure, mis nõuab korraldajate sekkumist, siis meie ühine aadress on kevad.org@irc.ee

Kena kevadeotsimist kõigile!
Korraldajate nimel Viktor Muuli

LOENG LINDUDE RÄNDEST

Aasta algul pakkus Silma looduskool välja loengusarja lindude rände teemal. Välja pakuti hulk tasuta loenguid ja kes ees, see mees. Meil õnnestus kiiremate hulka jõuda ja 3. märtsil toimuski meie koolis loeng Kuulamas olid 6-8. klass ja lektoriks harrastusornitoloog Eedi Lelov. Võimalus oli kuulata 45 min - 90 min. Kahjuks oli sel päeval võimalik kuulata ainult 45 minutit. Aga meil jäi lektoriga kokkulepe, et kui ilm kevadisemaks läheb ja kured juba kohale tulevad, saame vaadata neid binoklite ja vaatlustorudega. 
Aitäh! Ja jääme kevade tulekut ootama.